KONCEPT

Vi ser ett problem i kommunernas och de statliga myndigheternas konsumtionsmönster. Istället för att se över sina befintliga innehav av skattefinansierade inventarier så upphandlar de i många fall nya. Med denna idén medförs även sparade pengar och sparad tid eftersom antalet upphandlingar kan reduceras. Vi vill att de ska börja ta större ansvar och förvalta dessa befintliga inventarier på ett vettigt sätt för att på så sätt spara in på skattemedlen och inte minst miljön. Det är trots allt Sveriges skattebetalare och hela världsbefolkningens miljö som drabbas av vår överkonsumtion.


PRODUKT

Vi vill hjälpa kommunerna och de statliga myndigheterna att kategorisera upp och sortera sina skattefinansierade inventarier genom att skapa en tjänst. Den kan vara både publik och icke publik, det är upp till varje kund att själv bestämma. I tjänsten kan man sedan ladda upp bilder och position för inventarierna för att man på så sätt ska på bättre koll och kontroll på sina inventarier. Sedan kan kommunerna och myndigheterna gå in i tjänsten för att se efter om man redan har den sökta inventarien ståendes någonstans. Om flera angränsande kommuner eller myndigheter inom samma bransch ansluter sig till tjänsten kan man även få tillgång till varandras sidor för att se om någon annan har inventraien man söker. På så sätt kan man dela, hyra och köpa mellan varandra istället för att hela tiden upphandla nya inventarier hela tiden, med konsekvenserna att man hela tiden ökar antalet befintliga men fortfarande användbara inventarier. Denna tjänst kommer att ge kommunerna och myndigheterna bättre förutsättningar för att börja tänka mer cirkulärt, vilket gynnar alla i samhället. För att göra detta möjligt samarbetar vi med ett annat företag vid namn, Off2off som har utvecklat mjukvaran som används.


BAKGRUND

Vi är två elever från Lindeskolan som driver företaget Cityshareservice UF. Vi går vårt andra år på naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur. Vi driver UF under kursen entreprenörskap, vi har därför inga tidigare erfarenheter av varken ekonomi som ämne eller i det vardagliga livet. Vi driver företag för att omsätta det teoretiska vi lärt oss i kursen till något praktiskt. Vi ser detta som en stor utmaning med oändliga möjligheter. Vi vill säkerställa vår framtid genom att se till att våra skattemedel ligger i linje med moderna tankesätt/cirkulär ekonomi. Snart är det vår tur att börja betala skatt och mer än en tredjedel av våra inkomster ska gå till staten. Vi vill därför att kommunerna och de statliga myndigheterna ska hushålla och se till att dessa skattepengarna används till rätt saker. Ett steg i rätt riktning är att man börjar tänka mer cirkulärt. Vi tycker att man bör se över vilka skattefinansierade inventarier man redan har och istället låna, byta eller köpa av varandra. Detta skulle skapa ett mer hållbart samhälle, där vi kan visa resten av världen hur man egentligen bör arbeta -cirkulärt.


KONTAKT

Ella Selander ella.selander@shareservice.se
Rasmus Karlsson rasmus.karlsson@shareservice.se